luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 55,72 kmp
Intravilan: 520 ha
Extravilan: 5052 ha
Populatie: 4065
Gospodarii: 1700
Nr. locuinte: 2000
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie: Galicea, Teiu, Valea Râului, Cocoru, Ostroveni, Bratia Vale, Bratia Deal, Cremenari
Asezarea geografica: Localitatea se află poziţionată în partea central-estică a judeţului Vâlcea
Distanţe: 30 km - Râmnicu Vâlcea, 35 km - Drăgăşani, 6 km - Băbeni
Activitati specifice zonei: Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Activitati economice principale: Agricultură
Comerţ
Servicii publice
Obiective turistice: Schitul Flămânda, ctitorie Teodosie Rudeanu 1597
Popasul Brătienilor, sat Bratia Vale
Situri arheologice
Evenimente locale: Ziua comunei Galicea
Festival cultural "Teodosie Rudeanu"
"Izvorul Tămăduirii"
"Izvorul Dorului"
"Dragobetele la Români"
Facilitati oferite investitorilor: Flexibilitatea autorităţii locale
Flexibilitate parteneriat public privat
Concesionare terenuri
Consiliere
Proiecte de investitii: Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Galicea, judeţul Vâlcea
Grădiniţă şi creşă cu program prelungit în comuna Galicea, judeţul Vâlcea
Modernizare drumuri publice locale în comuna Galicea, judeţul Vâlcea
Reabilitare drumuri afectate de inundaţiile din anul 2010